Strona główna - Oferta Centrum - Warsztaty/wyjazdy - Kim jesteśmy - Kontakt - Mapa Strony

"Zobacz - w małym żołędziu drzemie potężny dąb, z niepozornego jajka wykluwa się piękny ptak. Pamiętaj, że w najwznioślejszej wizji twojej duszy zawsze rodzi się Anioł... Marzenia są nasionami rzeczywistości, więc rozsiewaj je świadomie i mądrze"
 
Wolność Naturalnego Wyboru
Zatrzymajmy nowe restrykcje prawne dotyczące medycyny naturalnej

Wolność Naturalnego Wyboru
Zatrzymajmy nowe restrykcje prawne dotyczące medycyny naturalnej

Kampania prowadzona przez Polską Akcję Obywatelską w ramach ogólno-europejskiej kampanii Health Choice zainicjowanej przez Alliance for Natural Health

O CO CHODZI?
Od 2009 roku postępuje ograniczanie naszej swobody dostępu do naturalnych środków leczniczych. Zmiany wprowadzane są dwutorowo:

1. W ramach wprowadzania restrykcyjnego i opartego na wątpliwych podstawach naukowych prawa Unii Europejskiej,

2. W wykonaniu nieprzemyślanego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia dotyczącego ograniczenia dostępności naturalnych produktów w sklepach zielarskich i medyczno zielarskich.


JAK TO DZIAŁA?
W wykonaniu aktów prawa unijnego oraz krajowych przepisów, następuje stopniowe przenoszenie ziół, witamin i minerałów do kategorii produktów leczniczych podlegających prawu farmaceutycznemu. Skutkiem tego, wprowadzanie do obrotu tych produktów związane jest z koniecznością przeprowadzania bardzo kosztownych badań i certyfikacji. Na takie działania i wydatki pozwolić sobie mogą jedynie wielkie koncerny farmaceutyczne. Dochodzi do sytuacji, gdy używane od wieków naturalne produkty lecznicze, by mogły być nadal sprzedawane, muszą zostać poddane bardzo drogim badaniom klinicznym potwierdzającym ich skuteczność i bezpieczeństwo. Na takie badania nie stać lokalnych producentów. Dodatkowo produkty te muszą spełniać wymogi analiz bezpieczeństwa wykorzystywanych dotychczas
dla substancji toksycznych.
Dobór nieadekwatnych kryteriów i metod naukowych może doprowadzić do eliminacji wielu stosowanych od setek lat ziół (np. dziurawiec) ze sprzedaży, oraz ograniczenia maksymalnych dawek witamin
i minerałów w suplementach diety, do poziomów często bezwartościowych dla utrzymania dobrego zdrowia.
Nie możemy przyglądać się temu obojętnie! Jeżeli teraz nie podejmiemy działań, już niedługo nie będziemy mogli korzystać z wielu naturalnych produktów, a tym samym świadomie dbać o nasze zdrowie.

Oczywistym beneficjentem zmian w przepisach prawa są wielkie koncerny farmaceutyczne, które niszcząc konkurencję w postaci, coraz bardziej popularnych produktów medycyny naturalnej, monopolizują rynek środków leczniczych.


CO MOŻESZ ZROBIĆ?

POZNAJ FAKTY:
• Nowelizowana dnia 8 stycznia 2010 roku ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wg której wszelkie informacje dotyczące wpływu żywności na zdrowie, tzw. „oświadczenia zdrowotne”,
są zabronione, o ile nie zostały wcześniej zatwierdzone przez Komisję Europejską, co wymaga
w praktyce ich poparcia kosztownymi randomizowanymi badaniami klinicznymi, na które mogą sobie pozwolić jedynie wielkie międzynarodowe koncerny farmaceutyczne,

• Art. 27 ww. ustawy i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety, wprowadza niskie zalecane poziomy witamin i minerałów w suplementach diety, często w ilościach niższych niż w jednym pełnowartościowym posiłku (witamina A, C, Beta karoten, B3, żelazo, cynk, magnez, selen), które mogą w najbliższej przyszłości stać się maksymalnymi poziomami dopuszczalnymi. Przepis ten wprowadza także zakaz stosowania wielu form minerałów, np. wszystkich form wanadu i srebra koloidalnego,
wielu łatwo przyswajalnych form chelatów aminokwasowych,

• Dyrektywa Unijna 2004/27/WE definiuje produkt leczniczy w sposób umożliwiający w praktyce uznać każdy produkt spożywczy za lek podlegający rygorom prawa farmaceutycznego (Art. 1.) oraz daje tej Dyrektywie pierwszeństwo nad każdym innym prawem unijnym i krajowym (Art. 2.2), co jest obecnie wykorzystywane do pozywania producentów żywności o wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych nie spełniających wymogów wynikających z prawa farmaceutycznego,

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2009 roku i 2 lutego 2010 roku, zgodnie
z którymi ponad 1000 produktów leczniczych, takich jak: Maść Borowinowa, Sól Bocheńska, Sól Iwonicka, Olejek Rycynowy oraz wiele produktów w dużych opakowaniach wykreślono z listy produktów dostępnych w sklepach zielarsko-medycznych, ograniczając ich sprzedaż wyłącznie do aptek. To działanie nie zostało poparte przekonującymi argumentami, a prowadzić może do ograniczenia dostępności tych produktów, często niewystarczająco opłacalnych, by handlowały nimi apteki.

W Polsce podobnie jak w całej Unii Europejskiej wdrażanych jest obecnie szereg regulacji prawnych ograniczających dostęp do naturalnych produktów leczniczych. Końcowy efekt wdrożenia tych regulacji zależy w dużej mierze od przyjętych i zaakceptowanych przez Komisję Europejską i Parlament Europejski metod naukowych oceny korzyści i bezpieczeństwa stosowania. Jeżeli nie podejmiemy działań, które skłonią decydentów (m.in. posłów do Parlamentu Europejskiego) do zmiany tych metod, możemy spodziewać się następujących efektów:

* masowe ograniczenia, dotyczące dopuszczonych do stosowania form witamin i minerałów (eliminujące, m.in. znaczną ilość najlepiej przyswajalnych form chylatów aminokwaskowych, oraz wszystkie formy srebra i wanadu). ZOBACZ WIĘCEJ
* ograniczenie maksymalnych dozwolonych dawek witamin i minerałów w suplementach diety, często do poziomu bezwartościowego dla utrzymania dobrego zdrowia. ZOBACZ WIĘCEJ
* masowe ograniczenia dotyczące tego, co możemy pisać i mówić o korzyściach zdrowotnych jakiegokolwiek produktu spożywczego. ZOBACZ WIĘCEJ
* nałożenie, często trudnych lub niemożliwych do spełnienia, standardów farmaceutycznych na produkty naturalne. ZOBACZ WIĘCEJ

Opis planowanych zmian prawa i ich skutków dla twojego zdrowia znajdziesz także w ulotce
„Dobre, złe i bardzo złe strony prawa Unii Europejskiej, dotyczącego naturalnego zdrowia”


WŁĄCZ SIĘ DO AKCJI:

1. PRZEKAŻ SWOJE SPOSTRZEŻENIA I OBAWY POSŁOM I EURO POSŁOM – zostali wybrani, żeby dbać o nasze prawa i od nich możemy żądać poparcia.
Jak to zrobić ? Przejdź tutaj by zobaczyć wzory listów, zadzwoń pod nr 602 59 69 99 aby otrzymać wskazówki lub napisz do nas na adres: biuro@pao.org.pl.
Lista posłów znajduje się tutaj, a Euro Posłów – tutaj.

2. ZBIERZ PODPISY POD PETYCJĄ Pobierz petycję tutaj lub zgłoś się pod nr 602 59 69 99. Petycję przesyłamy pocztą w ciągu 2 dni. Możesz też napisać maila na adres biuro@pao.org.pl.

3. PRZEKAŻ ULOTKI SWOIM ZNAJOMYM – Ulotki do druku możesz pobrać tutaj. Aby za darmo otrzymać wydrukowane ulotki zgłoś się pod nr telefonu 602 59 69 99 lub napisz na biuro@pao.org.pl – ulotki wysyłamy pocztą w ciągu 2 dni.

4. WYWIEŚ PLAKAT W SWOIM MIEJSCU PRACY – aby za darmo otrzymać plakat zgłoś się pod nr telefonu: 602 59 69 99 lub napisz maila na adres biuro@pao.org.pl. Plakat przesyłamy pocztą
w ciągu 2 dni. Możesz też ściągnąć plakat do samodzielnego wydruku korzystając z tego linku.

5. JEŚLI MASZ JAKIEŚ INNE POMYSŁY JAK WSPOMÓC AKCJĘ – włącz się! Zadzwoń pod nr telefonu 602 59 69 99 lub napisz: biuro@pao.org.pl i podziel się swoimi pomysłami.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.polskaakcjaobywatelska.pl