Strona główna - Oferta Centrum - Warsztaty/wyjazdy - Kim jesteśmy - Kontakt - Mapa Strony

"Zobacz - w małym żołędziu drzemie potężny dąb, z niepozornego jajka wykluwa się piękny ptak. Pamiętaj, że w najwznioślejszej wizji twojej duszy zawsze rodzi się Anioł... Marzenia są nasionami rzeczywistości, więc rozsiewaj je świadomie i mądrze"
 
Europejska Petycja w sprawie dostępu do ziół
Zatrzymajmy nowe restrykcje prawne dotyczące medycyny naturalnej

WEZWANIE DO DZIAŁANIA
Dostęp do tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych w Europie już niedługo zostanie ograniczony. Na zawsze. O ile razem nie zrobimy czegoś, by temu zapobiec!


O zastosowaniu składników roślinnych w suplementach i żywności funkcjonalnej
Jako zwolennicy medycyny naturalnej macie świadomość, że preparaty ziołowe są często kluczowym składnikiem suplementów diety oraz żywności funkcjonalnej. Jednak możecie nie zdawać sobie sprawy
z tego, że preparaty, do których używania jesteście przyzwyczajeni - które niekiedy są wręcz niezbędne do leczenia - zostaną niebawem zdelegalizowane. Problem nie dotknie jedynie osób stosujących tradycyjne preparaty ziołowe z medycyny chińskiej czy ajurwedyjskiej. Również poszczególne zioła, wchodzące w skład suplementów diety obok witamin i minerałów, znikną ze sprzedaży od kwietnia 2011 roku.


THMPD: punkt zwrotny dla medycyny naturalnej
W kwietniu 2011 roku wchodzi w życie z całą mocą prawną dyrektywa w sprawie tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych (the Traditional Herbal Medicinal Products Directive - THMPD). Wiele produktów ziołowych, obecnie sklasyfikowanych i sprzedawanych jako suplementy diety, trzeba będzie zarejestrować, aby wciąż móc je sprzedawać. Niestety procedura rejestracyjna jest niezwykle skomplikowana i kosztowna, a wymagania dotyczące jakości produktu bardzo wysokie. W związku z tym, wiele firm nie będzie mogło sobie pozwolić na rejestrację swoich produktów. Cała sytuacja przypomina primaaprilisowy żart: z dnia na dzień nastąpi delegalizacja tysięcy preparatów ziołowych, a dostęp do nich zostanie mocno ograniczony.

Trojakie podejście do zagadnienia
THMPD to tylko jeden aspekt problemów, jakich nastręczy nowe ustawodawstwo. Istnieją tak naprawdę trzy dziedziny, które mają wpływ na możliwość stosowania ziół w Europie, i każdą z nich należy rozpatrywać osobno.

1. Rewizja sądowa THMPD: nasz priorytet
Pomóż nam sobie pomóc - to pilne! THMPD nie spełnia swej zamierzonej funkcji. Przecież aż do dnia dzisiejszego nie zarejestrowano ani jednego składnika starożytnej medycyny chińskiej czy ajurwedyjskiej.
Do dyrektywy należy wprowadzić poprawki, to priorytet. Sprawę trzeba nagłośnić na długo przed
1 kwietnia 2011 r. Według naszych prawników rewizja sądowa THMPD ma szanse na powodzenie,
z kilku powodów. Jednak jedynie wspólne działanie wszystkich tych, którzy interesują się medycyną naturalną, może zapobiec wprowadzeniu dyrektywy (w obecnej formie) w życie. Powiedzmy sobie jasno: jeśli tak się stanie, nasza wolność wyboru w kwestiach związanych ze zdrowiem zostanie poważnie ograniczona, być może na zawsze.

2. Zmiany w ustawodawstwie dotyczącym suplementów żywności
W wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej większość preparatów ziołowych, nawet tych stosowanych w ziołolecznictwie, sprzedawano dotychczas jako suplementy diety. Jednak do nowej ustawy dotyczącej preparatów ziołowych należy wprowadzić poprawki, z kilku powodów:

* Preparaty ziołowe, dotychczas sprzedawane jako suplementy żywności, sklasyfikowano teraz jako farmaceutyki

* W rozporządzeniu w sprawie nowej żywności (novel foods) produkty spożywcze i preparaty ziołowe są uznane za „nowe” i zostają wycofane ze sprzedaży, jeśli nie można udowodnić, że jeden (lub więcej) z ich składników był szeroko stosowany w Unii Europeskiej wcześniej niż w maju 1997 roku

* Rozporządzenie w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych zakazuje umieszczania oświadczeń zdrowotnych na wielu produktach ziołowych, ograniczając możliwość świadomego wyboru.

Mamy zamiar, aby po 1 kwietnia 2011 r. ustawodawstwo wspólnotowe pozostało na tyle otwarte na rozmaite suplementy diety, na ile to tylko możliwe. Nasze główne priorytety to wciągnięcie większej liczby preparatów ziołowych na listy produktów zatwierdzonych do obrotu, ograniczenie nieodpowiedniej kategoryzacji produktów jako żywności „leczniczej” czy „nowej” oraz zharmonizowanie przepisów krajowych w ramach Unii Europejskiej.

3. Potrzebny jest nowy system regulacji dotyczących zastosowania produktów ziołowych
THMPD dotyczy preparatów sprzedawanych bez recepty w aptekach i sklepach z produktami zdrowotnymi bez nadzoru lekarza. Są to produkty stosowane wyłącznie przy leczeniu pomniejszych dolegliwości. Nawet jeśli można by było łatwo i tanio je zarejestrować, ograniczenia zawarte
w dyrektywie i tak wykluczałyby znaczną część preparatów ziołowych przepisywanych przez lekarzy. Potrzebny jest bardziej racjonalny system regulacji. Nasi partnerzy z European Benefyt Foundation od ponad roku opracowują taki system. Teraz, gdy projekt jest prawie gotowy, musimy zacząć pozyskiwać poparcie Parlamentu Europejskiego dla tego alternatywnego systemu.
Niech członkowie Parlamentu UE nas usłyszą, niech się dowiedzą, że zagadnienie cieszy się wielkim zainteresowaniem. Nie możemy teraz stać z boku!

http://www.stopcodex.pl/stop-thmpd/

 

EUROPEJSKA PETYCJA Stop THMPD
Powstrzymać Dyrektywę dot. tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych 2004/24/EC (THMPD)
Dyrektywa dot. tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych 2004/24/EC ( THMPD) została wdrożona do polskiego prawa z dniem 01.05.2007r ustawą z dnia 30.03.2007 r
o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Wstęp
Dyrektywa dotycząca tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych (the Traditional Herbal Medicinal Products Directive - THMPD) jest prezentowana jako korzystna przysługa dla obywateli Europy. Jednakże przyjrzawszy się bliżej jej wymaganiom zastosowanym w praktyce widzimy, że w rzeczywistości będzie ona zdecydowanym ograniczeniem praw jednostek w zakresie wyboru, uzyskania i korzystania z różnych metod leczenia.

Dyrektywa ta pozwala obywatelom, którzy skorzystają z określonego sposobu wyszukiwania uzyskać informacje od agencji rządowych na temat skuteczności i bezpieczeństwa produktów, które są obecnie w powszechnym użytku. Jednakże uzyskane dane mogą być nieprzydatne w wielu przypadkach, jednocześnie stwarzając pozory, że te informacje są jedynie właściwe. To byłoby tak samo, jak uznać jedną religię za jedyne akceptowalne źródło prawdy.

Koszty dostosowania do wymagań dyrektywy THMPD są generalnie poza możliwościami finansowymi małych producentów, którzy stanowią większość wśród dostawców produktów ziołowych. To powoduje nieuczciwą konkurencję z korzyścią dla międzynarodowych korporacji. To z kolei bardzo ogranicza dostęp jednostek do różnorodnych ziołowych produktów leczniczych wysokiej jakości.

Unia Europejska poprzez THMPD przekroczyła i drastycznie ogranicza niepisane prawo każdego człowieka w zakresie dostępu do wybranych przez siebie metod leczenia. Mamy tu do czynienia
z niebezpiecznym ograniczeniem swobód obywatelskich i założeniem, że jednostka nie jest w stanie podejmować słusznych decyzji w sprawie swojego stanu zdrowia. W sprawach związanych ze zdrowiem każdy człowiek ma prawo decydować osobiście, a THMPD jest jego ograniczeniem.

Przeczytaj to, aby pojąc jakie szaleństwo przygotowuje nam Unia Europejska - oraz dowiedzieć sie,
że możesz pomóc zatrzymać je podpisując petycje.


Informacje techniczne przy podpisywaniu petycji Stop THMPD
Proszę zwróć uwagę na to, że Unia Europejska wymaga podania aktualnego adresu i daty urodzin. Jeśli nie wpiszesz tych informacji, Twój głos do petycji może nie zostać uznany. Wszystkie informacje są chronione. Adresy i daty urodzin nie są widoczne, a możesz także utajnić swoje imię i nazwisko. Wszystkie podpisy są mile widziane, chociaż te, bez wymaganych danych mogą zostać odrzucone, tak jak i podpisy osób spoza Unii Europejskiej.

Chroń swoje prawo do leków ziołowych!


Tekst petycji
Wzywamy Komisję Europejską do wstrzymania Dyrektywy dotyczącej tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych (THMPD) 2004/24/EC, która zakłada uniemożliwienie dostępu do zdecydowanej większości leków ziołowych z dniem 30 kwietnia 2011.
THMPD ogranicza prawo każdego obywatela Unii Europejskiej do swoich własnych decyzji odnośnie zarządzania własnym zdrowiem. Wykracza ona bardzo daleko poza zasady kontrolowania produktów niebezpiecznych dla zdrowia i narzuca przymus stosowania ograniczonych metod lecznictwa.
Publiczny dostęp do produktów ziołowych, które tradycyjnie były ogólnodostępne powinien nadal pozostać nieograniczony.


PODPISZ PETYCJĘ:
http://gaia-health.com/articles301/000315-polish.shtml