Strona główna - Oferta Centrum - Warsztaty/wyjazdy - Kim jesteśmy - Kontakt - Mapa Strony

"Zobacz - w małym żołędziu drzemie potężny dąb, z niepozornego jajka wykluwa się piękny ptak. Pamiętaj, że w najwznioślejszej wizji twojej duszy zawsze rodzi się Anioł... Marzenia są nasionami rzeczywistości, więc rozsiewaj je świadomie i mądrze"
 
Projekcja filmu
"Świat według Monsanto" oraz debata o GMO

Kraków - Wawel, 02.06.2009, godz. 11:00

Projekcja filmu "Świat według Monsanto" oraz debata o GMO
Kraków - Wawel, 02.06.2009, godz. 11:00


S
erdecznie zapraszamy na pokaz filmu "Świat według Monsanto" połączony z debatą na temat uprawy genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) w Polsce i problemów
jakie mogą one spowodować w przyrodzie i rolnictwie.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00, 2 czerwca 2009
w Centrum Wystawowo - Konferencyjnym na Wawelu.


Po filmie zapraszamy do debaty.
Naszymi gośćmi będą:

Prof. Magdalena Jaworska z Akademii Rolniczej w Krakowie, która opowie o GMO w kontekście
zagrożeń dla bioróżnorodności,
Dr. Roman Śniady z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który opowie o ekonomii i prawie
w kontekście GMO,
Jadwiga Łopata z Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi, która opowie o zagrożeniach
jakie GMO stwarza dla rolnictwa.

Polska jest krajem, w którym do dziś zachowały się tradycyjne metody uprawy ziemi, dostarczające nam wysokiej jakości pożywienia. Choć w skali całego świata wielkoobszarowe rolnictwo wypiera drobnych rolników, naszemu krajowi udało się pogodzić potrzeby produkcji żywności oraz ochrony środowiska. Jednak stan ten jest zagrożony przez uprzemysłowienie rolnictwa i związaną z nim uprawę GMO.
Do dnia dzisiejszego sześć krajów Unii Europejskiej ogłosiło na swoim terytorium zakaz uprawy kukurydzy GMO. Jakby na przekór tym tendencjom, w 2007 roku na terenie naszego państwa powstały pierwsze pola genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810, stworzonej przez koncern Monsanto,
zaś w 2008 roku powierzchnia tych pól sięgnęła już 3000 ha. Z tego powodu tak bardzo ważna jest debata dotycząca tego problemu.

Organizatorami spotkania są Greenpeace, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
oraz Instytut Spraw Obywatelskich – organizacje aktywnie włączające się w dyskusję na temat GMO, prowadzące równocześnie działania na rzecz ochrony polskiego rolnictwa przed genetycznie modyfikowanymi uprawami.

Spotkanie będzie miało następujący harmonogram:

11.00 – 11.05 wprowadzenie, Greenpeace
11.05 - 11.35 wystąpienia zaproszonych gości
11.35 - 13.15 prezentacja filmu "Świat według Monsanto"
13.15 - 13.30 debata z udziałem zaproszonych gości

Po części oficjalnej zapraszamy na konsumpcję regionalnych produktów ekologicznych.

Zielona Inicjatywa gospodarcza www.zig.eco.pl

 

W górę^