Strona główna - Oferta Centrum - Warsztaty/wyjazdy - Kim jesteśmy - Kontakt - Mapa Strony

"Zobacz - w małym żołędziu drzemie potężny dąb, z niepozornego jajka wykluwa się piękny ptak. Pamiętaj, że w najwznioślejszej wizji twojej duszy zawsze rodzi się Anioł... Marzenia są nasionami rzeczywistości, więc rozsiewaj je świadomie i mądrze"
 
Gaz łupkowy - katastrofa dla Polski
cz. I

Artykuły, Informacje 
 
 
(strona 1, 2)
Gaz łupkowy - katastrofa dla Polski
cz.I

Gaz łupkowy, czym jest?
Jest to gaz ziemny, czyli rodzaj paliwa kopalnego pochodzenia organicznego, zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem.
Gaz łupkowy występuje w skałach o bardzo niskiej porowatości i przepuszczalności (takimi cechami właśnie charakteryzują się łupki). W związku z tym pozyskiwanie gazu z takiego rodzaju skały wymaga jej zaszczelinowacenia (perforacji).

Gaz łupkowy wydobywany był do tej pory z łupków naturalnymi szczelinami. W ciągu ostatnich lat opracowano technologię kruszenia hydraulicznego, czyli metodę szczelinowania, w celu stworzenia sztucznych pęknięć w okolicy odwiertów. Tak aby zwiększyć ich wydajność.
I tutaj właśnie pojawia się pierwszy problem: aby zeszczelinować górotwór (obszar wokół odwiertu) zatłacza się do niego tzw płyn szczelinujący: jest to mieszanina wody, piasku i … chemikaliów, wśród których znajdują się Benzen, Ksylen i Metanol, substancje uznane za szkodliwe dla człowieka.

Następna sprawa to taka, że NIKT, absolutnie NIKT nie daje gwarancji, że mieszanina ta zatłoczona do górotworu zostanie z niego wydobyta w sposób kontrolowany (czyli że to, co zatłoczymy do odwiertu, wypłynie na powierzchnię w takiej samej ilości i tam gdzie tego chcemy ). Ciekawą rzecz zauważono
w Filmie Gasland - zdecydowanie więcej pełnych cystern wjeżdża na teren wierceń niż z niego wyjeżdża.
Tutaj znajdziecie trailer tego filmu:
 

Co się dzieje z chemikaliami wpompowanymi w ziemię? Na pewno w niej nie znikną i nie zmienią swoich toksycznych właściwości.
Jak wynika z obserwacji - chemikalia te zanieczyszczają wody gruntowe w katastrofalny sposób, powodując zniszczenie ekosystemu w ogromnej skali!
Krótkie rozwinięcie tematu chemikaliów i zatrucia wody:
 

Same chemikalia są tylko częścią problemu - kolejny jego aspekt, to zanieczyszczenie radiologiczne! Złoża łuków są bogate w RAD226 oraz RADON. Jest też więcej niż prawdopodobne, że płyny używane
w wydobyciu gazu łupkowego powodują uwalnianie URANU.
 

Twórca filmu pokazuje także kolejny problem: jak bardzo zmienił się świat ludzi żyjących przy odwiertach, z których wydobywa się gaz z łupków. Zaczęli oni chorować, stracili zmysł smaku, mają zaburzenia neurologiczne, a z ich kranów płynie dosłownie Ognista Woda.
Czytając jedną z recenzji tego filmu na popularnym portalu, spotkałem się z opinią, że gaz który wydobywa się z kranów tych ludzi jest gazem gnilnym z płytkich pokładów i zastanowiło mnie to. Przez parędziesiąt lat użytkowania tej samej studni wywierconej na danej głębokości „gaz gnilny” nie ujawnił się, natomiast wystarczyło postawić w okolicy odwiert do wydobycia gazu łupkowego, a „gaz gnilny„ się pokazał. Dziwne, naprawdę.
Oczywiście woda ta nie nadaje się już do użycia - przemilczanym jest fakt, że koncerny eksploatujące gaz łupkowy zdecydowały się zaopatrywać mieszkańców w wodę na swój koszt! Dlaczego? Czyżby czuli się winni i postanowili uciszyć w ten sposób temat?
Pamiętajmy tutaj o tym, że w Polsce gaz łupkowy występuje na ok 1/3 jej powierzchni,
a Polska nie jest bardzo zasobna w wodę.


Kolejna ciekawa sprawa, która wypłynęła niedawno do wiadomości publicznej, to informacja na temat możliwości, iż wydobycie gazu łupkowego było przyczyną trzęsienia ziemio o magnitudzie 2,3
oraz 1,5, w rejonie Blackpool w północno-zachodniej Anglii, w kwietniu i maju br. Na szczęście nie spowodowały one dużych zniszczeń.


Reakcja innych państw na zanieczyszczenie środowiska
w kilku miastach Francji odbyły się demonstracje organizacji ekologicznych przeciwko wydobyciu gazu łupkowego.
Lokalni politycy, ale także eurodeputowani, wzywali do uchwalenia całkowitego zakazu odwiertów poszukiwawczych i eksploatacyjnych.
Organizatorzy demonstracji (największa odbyła się w Nant i zgromadziła około 7 tys. osób) twierdzą,
że wydobycie gazu metodą kruszenia skał jest bardzo szkodliwe dla środowiska. Metoda polega na wtłaczaniu pod powierzchnię ziemi wody o bardzo wysokim ciśnieniu. Zdaniem protestujących do wydobycia gazu łupkowego zużywa się bardzo dużych ilości wody. Poza tym ekolodzy twierdzą,
że chemikalia używane do jej „wzbogacenia” mogą przedostać się do wód gruntowych i zatruć je.

Na podstawie zleconych raportów o wpływie prac poszukiwawczo-wydobywczych na środowisko wprowadzono moratorium na wydobycie gazu metodą szczelinowania hydraulicznego w prowincji Quebec w Kanadzie, w stanie Nowy Jork w USA, a także we Francji. Pod naciskiem organizacji zielonych rząd Francji cofnął nawet już przyznane koncesje na odwierty próbne.


Polityka i ekonomia
Następny problemem, który rzuca mi się w oczy jest fakt mydlenia oczu Polakom. Mówienie, że firmy wydobywcze wykupiły koncesje na poszukiwanie tego gazu, a nie na jego eksploatacje jest oszustwem. Prawda jest taka, że wykupiły one koncesje na poszukiwanie, ale jeżeli znajdą gaz, udokumentują złoże, to nie ma takiego prawa, żeby im nie dać koncesji na wydobycie (ponieważ poniosły koszty itp.):
"Ten, kto rozpoznał i udokumentował złoże kopaliny, stanowiące przedmiot własności Skarbu Państwa, oraz sporządził dokumentację geologiczną z dokładnością wymaganą do uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny, może żądać ustanowienia na jego rzecz użytkowania górniczego z pierwszeństwem przed innymi."
Jeżeli już dostaną koncesję na wydobycie to pojawiają się opłaty za korzystanie ze złóż gazu łupkowego
i tu zaczyna się robić ciekawie.
W Polsce opłata za korzystanie ze złóż gazu łupkowego (tzw opłata eksploatacyjna) wynosi około
5zł za 1000 m sześc. gazu
, jest to zupełnie inna polityka w porównaniu do krajów czerpiących dochód z gazu. Tam podatki za wydobycie są wyższe, np. w Norwegii sięgają 78 procent.

Jak się okazuje, rząd Polski sprzedał koncesje za karygodnie niskie ceny! Kilkakrotnie niższe niż w innych krajach Europy i nawet 20-krotnie niższe, niż w USA.
Zasoby naturalne są własnością państwa, a więc na równi - wszystkich jego obywateli. Zasoby gazu łupkowego zostały oddane za bezcen... Kto za to odpowiada?

Zobacz film o przekrętach rządu w sprawie koncesji na gaz łupkowy:
 Dodatkowo jeszcze w nowym prawie wymyślono możliwość bezwzględnego wywłaszczenia
z nieruchomości wszystkich właścicieli obecnych, przez tego, który uzyskał koncesję na rozpoznanie
 i/lub eksploatację. Np. FX Energy ma już tereny o pow. 8,5 tys. km2 terenów w Polsce, które może przejąć na min. 50 lat, wywłaszczając wszystkich, jeśli zobaczy w tym jakiś interes!

Tak więc pozostaje pytanie, czy znów sprawdzi się powiedzenie że : „Polak przed szkodą i po szkodzie głupi”. Czas pokaże.


Zobacz filmy

 
 

Oto zestawienie Koncernów, które poszukują gazu łupkowego w Polsce na dzień 01.10.2011:
1. Chevron Corporation (inwestor):
Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o. – 4 koncesje;
2. ExxonMobil Exploration and Production Poland Sp. z o.o. – 6 koncesji;
3. Realm Energy International Co. (inwestor):
Helland Investments Sp. z o.o. – 1 koncesja;
Joyce Investemtns Sp. z o.o. – 1;
Maryani Investments SP. z o.o. – 1 koncesja;
4. San Leon Energy (inwestor):
Liesa Energy Sp. z o.o. – 4 koncesje;
Gora Energy Resources – 1 koncesja;
Vabush Energy Sp. z o.o. – 1 koncesja;
5. Marathon Oil Company (inwestor):
Marathon Oil Poland Sp. z o.o. – 11 koncesji;
6. PGNiG S.A. – 15 koncesji (POLSKA);
7. Orlen Upstream Sp. z o.o. – 7 koncesji (prawdopodobnie POLSKA);
8. LOTOS Petrobaltic Sp. z o.o. – 7 koncesji (prawdopodobnie POLSKA);
9. 3Legs Resources Plc (inwestor):
Lane Energy Poland Sp. z o.o. – 6 koncesji;
Lane Resources Poland Sp. z o.o. – 3 koncesje;
10. Cuadrilla Polska Sp. z o.o. – 2 koncesje;
11. Dart Energy Poland Sp. z o.o. – 1 koncesja;
12. Talisman Energy Polska (inwestor):
Talisman Energy Polska – 3 koncesje;
13. BNK Petroleum (inwestor):
Indiana Investments Sp. z o.o. – 3 koncesje;
Saponis Investments Sp. z o.o. – 3 koncesje;
14. Emfesz (inwestor):
DPV Service Sp. z o.o. – 5 koncesji.
15. Eni SpA (inwestor):
Mińsk Energy Resources Sp. z o.o. – 3 koncesje;
16. Strzelecki Energia Sp. z o.o. – 3 koncesje;
17. PETROLINVEST S.A. (inwestor):
Silurian Sp. z o.o. – 5 koncesji;
ECO Energy 2010 Sp. z o.o. - 2 koncesja
Silurian Energy Services Sp. z o.o. – 4 koncesje.


Źródła:
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/561894,z_lupkow_polska_dostanie_grosze.html
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/438954,rzad_odpuszcza_
http://gasland.pl/
http://www.mos.gov.pl
http://gazlupkowy.pl/koncesje/
http://wyborcza.pl/1,91446,10578196,W_Brytania_Szczelinowanie_moglo_wywolac_trzesienie.html
http://info.wiara.pl/doc/840130.Lupki-oprotestowane
http://pl.wikipedia.org

 

Opracował Harut i Indi