Strona główna - Oferta Centrum - Warsztaty/wyjazdy - Kim jesteśmy - Kontakt - Mapa Strony

"Zobacz - w małym żołędziu drzemie potężny dąb, z niepozornego jajka wykluwa się piękny ptak. Pamiętaj, że w najwznioślejszej wizji twojej duszy zawsze rodzi się Anioł... Marzenia są nasionami rzeczywistości, więc rozsiewaj je świadomie i mądrze"
 
Czym jest Agnihotra

Ekologia
Agnihotra - cudowne narzędzie

Czym jest Agnihotra
Jak ją palić
 
 

Czym jest Agnihotra

Agnihotra stanowi podstawową formę praktyk ogni HOMA przekazanych przez starożytne, wedyjskie nauki o bioenergii, psychoterapii, medycynie, rolnictwie, bioenergetyce, inżynierii klimatycznej
i komunikacji międzyplanetarnej. Do leczniczego ognia Agnihotry stosuje się miedzianą piramidę o ściśle określonych rozmiarach.
Piramidy do Agnihotry mogą być wykonane tylko z dwóch metali: miedzi lub złota. Wszystkie starożytne kultury zgodnie twierdzą, że miedź i złoto posiadają właściwości lecznicze. Według nauki Terapii Homa różnica między uzdrawiającymi właściwościami złota lub miedzi, z których są wykonane piramidy użyte do przygotowania ognia Agnihotry, jest niewielka.

Agnihotra jest zharmonizowana z biorytmami wschodów i zachodów słońca. Proces ten polega
na przygotowaniu w miedzianej piramidzie o określonych rozmiarach niewielkiego ognia i wrzuceniu
do niego dokładnie o czasie wschodu i zachodu słońca kilku ziaren ryżu przy jednoczesnym intonowaniu dwóch prostych Mantr. Agnihotrę wykonywać można w mieszkaniu, ogrodzie, biurze lub samochodzie. Zajmuje ona dziennie tylko kilka minut.

Wschód i zachód słońca

Starożytna himalajska tradycja wiedzy Wedyjskiej (Księgi Wedyjskie powstały ok. 2,5 tys. lat p.n.e.) podaje kilka definicji wschodów i zachodów słońca. Jednakże powiedziane jest, że w celu dostarczania pożywienia dla świata roślin i ograniczenia chorób na danym obszarze powinniśmy zastosować
w szczególności tylko jedną z nich. Zgodnie z nią czas Agnihotry wyznacza faktyczne położenie tarczy słońca w połowie ponad linią horyzontu, bez uwzględnienia refrakcji i widzialnego obrazu słońca.

Agnihotra jest obecnie praktykowana na wszystkich kontynentach przez systematycznie wzrastające rzesze ludzi. Czasy wschodów i zachodów słońca obliczane są w różnych rejonach bezpłatnie dzięki komputerowym programom opartym na powyżej podanej definicji.

W starożytnej tradycji wschód słońca opisany został następująco:
O czasie wschodu wiele ogni, elektryczności, eterów i innych subtelniejszych energii emanujących
ze słońca spływa na ziemię, tworząc efekt powodzi w miejscach, w których współrzędne wyznaczają wschód i zachód słońca. Powódź ta ożywia i oczyszcza wszystko na swojej drodze, niszcząc to co jest nieczyste w zarodku. Ten strumień podtrzymujących życie energii napełnia wszelkie życie radością.
O wschodzie słońca można usłyszeć jego brzmienie. Mantra porannej Agnihotry jest esencją tej muzyki. Jest ona kwintesencją dźwięku powodzi. O zachodzie słońca powódź wycofuje się.

Warto zaznaczyć, że wyraz „elektryczność” został użyty w liczbie mnogiej. Ogień wykonywany o innej porze nie jest Agnihotrą, a popiół z niego nie ma takich właściwości leczniczych jak popiół Agnihotry.

Ogień uważany za święty normalizuje reakcje chemiczne zakłócone przez zanieczyszczenie środowiska, jest więc szczególnie polecany na terenach skażonych ekologicznie. W nauce wedyjskiej Agnihotra nasyca atmosferę praną - ożywiającą energią niezbędną do życia. Wywołuje pozytywne zmiany psychiczne i fizjologiczne we wszystkich żywych organizmach w promieniu nawet 1 kilometra
od miejsca, gdzie pali się ogień.

Wśród korzystnych dla człowieka efektów praktykowania palenia ognia Agnihotra wymienia się m.in. likwidowanie napięć i możliwość doświadczania spokoju umysłu. Agnihotra odnawia komórki mózgowe, ożywia skórę i oczyszcza krew, neutralizuje działanie patologicznych bakterii. Dym wdychany podczas ceremonii ma doskonale wpływać na system krwionośny i cały układ nerwowy. Dym Agnihotry gromadzi cząstki szkodliwego promieniowania i na bardzo subtelnym poziomie neutralizuje skutki ich radioaktywnego działania.
Ponadto codzienne wykonywanie ogni Homa (poranna i wieczorna Agnihotra) wytwarza wokół praktykujących rodzaj ochronnej, energetycznej powłoki bowiem o czasie rytu Agnihotra wokół piramidy, w której jest wykonywana, gromadzą się wielkie ilości energii, tworzy się pole oddziaływania, które neutralizuje działanie energii o charakterze negatywnym.

Agnihotra prawidłowo wykonywana ma wielką moc uzdrawiającą i przemieniającą. Oczyszcza atmosferę, nasyca powietrze praną – energią życia, wywołuje w ludziach uczucie radości i szczęścia choć nie jest to działanie narkotyczne! Pomieszczenie, w którym systematycznie palimy Agnihotrę, już po trzech tygodniach (cykl biofizyczny 21 dni) nabiera właściwości uzdrawiających.

Agnihotra jest podstawą ogni YAJNYA (HOMA)

Yajnya, to dostosowany do szczególnego rytmu natury proces oczyszczania atmosfery przy użyciu czynnika ognia. Ognie Yajnya wykonywane są w celu oczyszczenia atmosfery. Powiedziane jest,
że wywołanie zmian w atmosferze powoduje zmiany w funkcjonowaniu Prany (energii życia).
Prana i umysł są jak dwie strony medalu, tak więc korzystna zmiana jest przeniesiona w sferę umysłu.

Agnihotra jest podstawą Yajnya ściśle zestrojoną z biorytmem wschodu i zachodu słońca.
Agnihotra usuwa napięcia umysłu i likwiduje jego obciążenia. Praktykując Agnihotrę stwierdzisz
w krótkim czasie, ze opuszczają cię gniew i chciwość, a wtedy czujesz się wolny. To przynosi szczęście. Regularnie praktykując Agnihotrę stworzysz wokół siebie atmosferę radości. Eliminacja cyklów emocjonalnych prowadzi do wyciszenia i spokoju.

Warstwa otaczającej ziemię życiodajnej atmosfery jest bardzo cienka. Spaliny samochodów, wyziewy fabryk, skażenie wód, hałas, zakłócenie życia biologicznego mórz spowodowane składowaniem odpadów radioaktywnych, wpływ promieniowania radioaktywnego na psychikę ludzką, rabunkowe wycinanie lasów, drążenie w głąb ziemi w celu wydobycia surowców na potrzeby molocha industrializacji, bezmyślne stosowanie herbicydów, pestycydów i insektycydów, nawozów sztucznych
i dezodorantów, wszystko to odbija się negatywnie na stanie atmosfery. Prowadzi to do napięć w umyśle oraz zwiększonej zapadalności na różne choroby, nerwice i choroby psychiczne. Jeśli chcemy być szczęśliwi wszystkie te czynniki muszą być wyeliminowane.

Agnihotra jest naukowym procesem, wiedzą o bioenergii przekazaną w Wedach. Słowo Wedy – dosłownie wiedza, pochodzi od sanskryckiego czasownika Vid – wiedzieć. Angielskie słowo „wiedzieć” ma ten sam źródłosłów. Wedy są najstarszym zapisem kombinacji słów znanym ludzkości.
Wedy opisują też Agnihotrę jako proces oczyszczający. Jeżeli Agnihotra praktykowana jest regularnie, generuje potężną energię leczniczą oddziałująca na atmosferę i na wykonującego Agnihotrę.
W medycynie ludowej na wszystkich kontynentach z popiołu Agnihotry sporządza się lekarstwa.
Jest to medycyna Terapii Homa.

Agnihotra obejmuje trzy elementy: spalanie określonych organicznych substancji w miedzianej piramidzie, Mantry i dokładny czas zsynchronizowany z dobowym rytmem natury, tak jak wschodów
i zachodów słońca. Jeżeli nie wykonamy ognia dokładnie o czasie, nie będzie to już Agnihotra.

Oddziaływanie wibracji pewnych metali, takich jak miedź i złoto, jest znane nauce. Kiedy pewne substancje spalane są w miedzianej piramidzie, wraz z intonacją określonych Mantr, dokładnie
o wschodzie lub zachodzie słońca, efekt jest gwarantowany.
Pora Agnihotry to wschód i zachód słońca. Bardzo chętnie pomożemy wyznaczyć czasy wschodu
i zachodu, jeżeli otrzymamy współrzędne geograficzne miejscowości. Wyślemy także kasetę z Mantrami Agnihotry – nasze adresy są podane na końcu tej publikacji.

Jeżeli to możliwe, przeznacz określone miejsce w swoim pokoju na Agnihotrę. Bardzo szybko zauważysz odżywczy wpływ Agnihotry na rośliny, jeżeli hodujesz je w pokoju. Popiół Agnihotry należy zachować, ponieważ służy jako nawóz dla roślin. Atmosfera Agnihotry i popiół Agnihotry pozwalają na uzyskiwanie dużych zbiorów z niewielkich obszarów ziemi uprawnej. Metody ogrodnicze stosowane w rolnictwie Terapii Homa zapewniają większą ilość produktów o lepszym smaku, konsystencji i kolorze. Agnihotra jest podstawą wszystkich ogni HOMA.

Wedyjska Pięcioraka Ścieżka jest podręcznikiem szczęśliwego życia.
Pierwszym jej aspektem jest Agnihotra, która poprzez oczyszczenie atmosfery pozwala oczyścić umysł. Możesz być wyznawcą dowolnej religii, albo ateistą czy agnostykiem; wyniesiesz korzyści z materialnej pomocy jaką niesie Agnihotra, która jest elementem AJURWEDY – najstarszej medycyny świata oraz Pięciorakiej Ścieżki.
Pięcioraka Ścieżka podaje wzorce życiowe oparte na biopsychologicznych technikach przekazanych przez wiedzę Wedyjską. Zacznij praktykę, a wiedza sama pojawi się w tobie od wewnątrz.
Wierz tylko w to czego sam doświadczasz. Jest to podejście prawdziwego naukowca.


Więcej informacji na temat Agnihotry oraz prezentowanej poniżej terapii HOMA, znajdziesz tutaj: www.homatherapypoland.org/pl